X-POS BC-420 Cash Drawer

KSh8,000.00 KSh7,500.00 (KSh8,700.00 Incl. VAT)

X-POS BC-420 Cash Drawer in Nairobi Kenya